BAŞARIYA ODAKLI EĞİTİM PROGRAMLARI

Başarmak; önce inanmak, sonra ona nasıl ulaşacağının yöntemlerini ortaya koymak, sonra bu yöntemleri uygulama ile mümkün olur. Gerçek Eğitim Kurumlarında “başarı “ tesadüf değildir.

Her öğrenci parmak izi kadar özeldir. Biriciktir. Gerçek Eğitim Kurumları yürüttüğü faaliyetlerde daima bu esası gözetir. Öğrencinin başarı olması için öncelikle başarıya güdülenmesi gereklidir.  Gerçek Eğitim Kurumlarında Rehberlik Uzmanlarınca her öğrenciye neden başarılı olması gerektiğine dair güdüleyici faaliyetler yürütülür. Başarmanın lezzeti öğrenciye en iyi şekilde kavratılır.  Başarılı olmada ikinci yol öğrencinin yeteneklerinin farkına varmasıdır. Ölçme araçları ile öğrencinin neyi, nasıl öğrenebileceği ölçülür; öğrencinin yeteneklerinin farkına varması sağlanır. Başarının üçüncü adımı doğru yöntemdir. Rehberlik Uzmanlarınca her öğrenci için çalışma planları çıkarılır ve her öğrencinin bu çalışma planına ne derecede uyduğu haftalık olarak kontrol edilir, aylık rapor edilir. Her öğrencinin başarı yolculuğu velisine aylık periyotlarla bildirilir. Öğrencinin öğrenmeyi eksik başarması durumunda ilave ödev verilir gerekli durumda etüt verilir.  Öğrencinin kazanımı tam anlamıyla öğrenmesi için tüm tedbirler yoklanır. Deneme sınavları ile öğrencinin kazanımlardaki öğrenme başarı durumu sürekli izlenir. Haftalık kontroller ile başarı izlenir. Öğrencinin kendi kendine çalışma becerilerini kazanması başarılı olmanın önemli duraklarından biridir. Gerçek Eğitim Kurumlarında öğrencinin öğrendiklerini kendi kendine çalışarak pekiştirmesini usul ve yöntemleri öğrenciye kavratılır. Gerçek Eğitim Kurumlarında her öğrenci özelinde adımlanmış başarı planı yıl içerisinde itina ile uygulanır. Sürekli ölçme teknikleri ile yoklanır, eksiklikler olduğunda ilave ödev ve etütle desteklenir. Öğrencinin planlandığı gibi öğrenmede başarılı olması sağlanır.

Başarı ancak planlanmış eylemlerin neticesidir diğer türlü adı tesadüf olur.  Gerçek Eğitim kurumlarında tesadüfe yer yoktur.

Gerçek Dershane

Öğrenci koçluğundan kişisel gelişime, temel bilimlerden güncel teknolojiye kadar birçok alanda öğrencinin gelişimine katkı sağlayarak, onları geleceğe hazırlıyoruz. Gerçek Dershane bireyleri; başarıyı misyon, disiplinli çalışmayı ise vizyon edinmiş bireyler olarak geleceğe hazırlanmaktadır.

Adres

Atatürk Bulvarı Gama İş Merkezi Kat:7 No:34-37 Kızılay / Ankara

Her Hakkımız Saklıdır.