KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Bireyin içine doğru yürüttüğü yolculuğu başarıyla tamamlamasını sağlamak Gerçek Eğitim Kurumlarının en büyük önceliğidir.

Öğrenme sadece akademik başar ile gerçekleşmez. Bireyin kendinin farkına varması ve kendini bulması eğitim faaliyetlerinin temelini teşkil eder. Ancak kendi içine doğru derinlemesine yolculuk yapabilmiş; yeteneklerini, kusurlarını, üstün yanlarını fark edebilmiş birey eğitilmiş bireydir.  Gerçek Eğitim Kurumları öğrencilerin kişisel gelişimlerini önceler. İnsan olma ayrıcalığına dair yeteneklerinin gelişmesi için faaliyetler yürütür. Gerçek Eğitim Kurumlarında Rehberlik Genel Koordinatörü eliyle öğrencilerin kişisel gelişimleri izlenir. Gelişim durumları rapor edilir. Gerekli durumlarda veli ile paylaşılır. Rehberlik Uzmanlarınca öğrencinin davranışları her an gözlenir. İnsan olma ayrıcalığına dair yeteneklerini nasıl geliştirebileceklerine dair destek sağlanır. Gerçek Eğitim Kurumlarında öğrencilere belirli periyotlarla kişisel gelişim eğitimi toplu olarak verilir. Rehberlik Uzmanlarınca öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştirilir. Her ay mutlaka öğrenci ile mutat görüşme gerçekleştirilir. Sonuçları rapor edilir. Uzmanlarınca değerlendirilir.

Eğitim yolculuğu ancak iyi insan olmaya doğrudur. Gerçek Eğitim Kurumlarında sürekli bu yolculuğun başarısı gözetilir.

Gerçek Dershane

Öğrenci koçluğundan kişisel gelişime, temel bilimlerden güncel teknolojiye kadar birçok alanda öğrencinin gelişimine katkı sağlayarak, onları geleceğe hazırlıyoruz. Gerçek Dershane bireyleri; başarıyı misyon, disiplinli çalışmayı ise vizyon edinmiş bireyler olarak geleceğe hazırlanmaktadır.

Adres

Atatürk Bulvarı Gama İş Merkezi Kat:7 No:34-37 Kızılay / Ankara

Her Hakkımız Saklıdır.