İLKE ve DEĞERLERİMİZ

Öğrenmeyi öğrenmiş, başarmanın hazzına ermiş, kendini tanımış ve kendinin farkında; tüm canlılara karşı merhametli, insana saygılı, toplum kurallarına uyumlu, öğrenmekten ve araştırmaktan lezzet duyan, insanî erdemleri gelişmiş, içinden çıktığı milletimize faydalı olma azminde bireyler inşa etmek eğitim felsefemizin özüdür.

İnsan ve özünde çocuk özeldir ve her türlü saygıyı hak eder temel değerimizdir.  Her insan parmak izi kadar farklıdır ve her birey farklılıkları ile değerlendirilmeli, ona göre eğitim almalıdır ilkemizdir.

DİSİPLİN ANLAYIŞIMIZ

Kimin neyi, ne zaman, nasıl, hangi yöntemle yapacağının önceden bilinmesi bizim disiplin anlayışımızdır. Herkesin üstüne düşeni en iyi biçimde yerine getirmesini sağlamak disipline bakışımızdır.

Gerçek Eğitim kurumları planlı ve kurallı yaşamayı kendine şiar edinir. Öğrencilerimizin planlı ve kurallara uyarak eğitim faaliyetlerini sürdürmelerini önemser. Öğrencilerin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi için çaba sarf eder. Sorumluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler için ilave tedbirler alır. Gerçek Eğitim Kurumlarında her birey değerlidir ve her bireyin hakkı gözetilir. Hiçbir bireyin hakkının ziyan edilmemesi temel prensiptir. Öğrencilerin temel toplumsal kurallara bağlı kalmaları ve hiç kimsenin birbirinden rahatsız olmaması sağlanır. Kurumda genel bir asayiş ve intizamın olması prensiptir ve tüm kurum çalışanlarının, öğrencilerinin nezaketli olması esası gözetilir.

Disiplin tek başına başarının ve düzenin temel sağlayıcısıdır. Gerçek Eğitim kurumları disiplinlidir.

Gerçek Dershane

Öğrenci koçluğundan kişisel gelişime, temel bilimlerden güncel teknolojiye kadar birçok alanda öğrencinin gelişimine katkı sağlayarak, onları geleceğe hazırlıyoruz. Gerçek Dershane bireyleri; başarıyı misyon, disiplinli çalışmayı ise vizyon edinmiş bireyler olarak geleceğe hazırlanmaktadır.

Adres

Atatürk Bulvarı Gama İş Merkezi Kat:7 No:34-37 Kızılay / Ankara

Her Hakkımız Saklıdır.